SẢN PHẨM
GIỎ HÀNG

Mã SP: PHM 0108_001966
XYLITOL SHELF
Giá: 75 đ

Mã SP: PHM 0107_001967
LEAFLETS HOLDER - CADIMIN
Giá: 110 đ

Mã SP: PHM 0104_001968
MILK BATH TRAY - BIORE
Giá: 60 đ

Mã SP: PHM 0063_001126
FACIAL TISSUE BOX - ATUSSIN
Giá: 32 đ

Mã SP: PHM 0055_001037
XYLITOL SHELF
Giá: 75 đ

Mã SP: PHM 0058_001125
THERMOMETER - BONMAX
Giá: 40 đ

Mã SP: PHM 0091_001505
LEAFLETS HOLDER
Giá: 85 đ

Mã SP: PHM 0990_001138
RODOGYL SHELF
Giá: 90 đ

Mã SP: PH 0095C_001047
NEWSPAPER - GSK 1.8 x 0.5 x 0.5 cm
Giá: 40 đ

Mã SP: PHM 0053_001038
BIG SHELF- XYLITOL
Giá: 130 đ

Mã SP: PHM 0045_000591
TURN SHELF - 3 SIDES
Giá: 90 đ

Mã SP: PHM 0042_000595
SHOW CABINET - PLUSSZ
Giá: 65 đ

Mã SP: PHM 0038_000592
SUPRADYN SHELF
Giá: 100 đ

Mã SP: PHM 0020_000596
SHOW TRAY
Giá: 80 đ

Mã SP: PH 0121_000104
DIVIDED MEDICINE TRAY
Giá: 9 đ

Mã SP: PHM 0050_000594
TRAY 2 FLOORS
Giá: 50 đ

Mã SP: PHM 0049_001020
JOHNSON BABY CABINET - 50X45X20cm
Giá: 180 đ